Stabila och kreativa IT-lösningar sedan 2008

Företag är som komplexa ekosystem med stor ekonomisk betydelse – precis som skogar. Som träd i ert företags skog är vi en stadig företagspartner som med bred kunskap och mångårig erfarenhet ger syre till företagets IT-miljö.

Vi erbjuder bland annat:

• Mjukvarusupport
• Hårdvarusupport
• Nätverksinstallation
• Effektivisering/Automatisering
• Användarsupport
• Konsulttjänster
• Övervakning
• Drift

Stor Volkswagen Group-kunskap

Flera av våra kunder är bilhandlare, vilket har lett till att vi har djupgående kunskap inom bilbranschens olika IT-system, i synnerhet de system som används inom Volkswagen-koncernen. Vi ansvarar även för driften av branschspecifika lösningar så som mjukvaran Carcare, vilken används av bilhandlare runt om i Norden.

IT-säkerhet

De flesta säkerhetsexperter och analytiker är överens om att utbildning av medarbetare är en av de viktigaste komponenterna i en organisations IT-säkerhetsarbete. Som återförsäljare av antivirus-lösningar via Panda Security tillhandahåller vi det mest avancerade skyddet mot skadlig kod för ditt och företagets alla enheter. Vi är även återförsäljare av utbildningsprogrammet Nimblr Security Awareness som med hjälp av simulerade attacker förbereder dig och dina medarbetares motståndskraft vid verkliga attacker.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss