The Game Changer

Vi har bidragit med filmproduktion i syfte att öka varumärkeskännedomen i samhället.

The Game Changer är ett initiativ som startades av Östersunds Ishockeyklubb i början av år 2017. Östersunds Ishockeyklubb sticker ut genom att vara en av få ishockeyklubbar där alla spelar lika upp till 16 års ålder – en princip som klubben värderar högt. Med The Game Changer vill ÖIK få fler idrottsföreningar att fundera över sin roll i samhället. Genom filmproduktion har vi därför hjälpt till att stärka varumärket med syftet att i förlängningen förändra synen på ungdomsidrott.

Uppfyllda mål
  • Vision

    att förändra synen på ungdomsidrott och få idrottsföreningar att förstå sin roll i samhället.

  • 50 000

    videovisningar på Facebook.

Utmaning

Att förändra synen på ungdomsidrott

The Game Changer vill förändra synen på ungdomsidrott och verka för en inkluderande idrott där alla får spela på lika villkor under sin uppväxt.

Visualisera.

Vår uppgift blev att gestalta problematiken kring att allt fler unga rör sig för lite och mår allt sämre, vilket ofta beror på för tidig utslagning inom idrotten. Syftet med det var att skapa medvetenhet hos andra, att få fler att engagera sig och att ta steget att delta i arbetet att tillgängliggöra idrotten för alla barn och ungdomar.

Läs ett annat kundcase

Att nå en miljon människor genom rätt innehåll

Se hur vi hjälpte Berners att bli marknadsledande i Norrland.