Sportsgym Scandinavia

Vi har bidragit med webbproduktion, film, digital närvaro och profilövergripande insatser.

Sportsgym Scandinavia är en expansiv gymkedja med säte i Östersund. Företaget har på relativt kort tid etablerat sig som en av de större träningskedjorna i norra Sverige och har i dagsläget 19 anläggningar fördelat på tio orter, i huvudsak i mellersta Norrland. Från att verksamheten initialt drivits som franchise skapades år 2013 varumärket Sportsgym Scandinavia som idag även verkar som licensgivare. Under senare år har det skett en rejäl utväxling med flertalet nya etableringar och hösten år 2016 kröntes det hela med den största anläggningen hittills, på Storsjö Strand i Östersund.

Kundinformation
  • 1996

    Etableringsår

  • 10 st

    Antal orter

  • 19 st

    Antal anläggningar

Profilen och varumärket

När Sportsgym Scandinavia blev Sportsgym Scandinavia fick vi möjlighet att hjälpa dem att ta fram formspråk och logotyp, att visualisera det nya varumärket. Vi kavlade upp ärmarna och försökte tillsammans identifiera nuläget och vilka de var.

Slutsatsen som drogs var att det redan fanns en ganska klar bild. Organisationen hade en uppmuntrande och positiv kultur, högklassig utrustning, välutbildad personal och anläggningarna fanns på attraktiva ställen. Vi ville att detta skulle återspeglas i det visuella uttrycket. Därför skapade vi en logotyp som skulle signalera kvalitet och klass, samtidigt som den tog avstamp i företagets historia och tidigare erfarenheter. Grunden för formspråket lades utifrån behovet av dynamik och funktionalitet samtidigt som det skulle få en sportig och aktiv association.

Kommunikationen

Sportsgym Scandinavia nyttjar främst digitala kanaler i sin kommunikation. På så sätt får de ut sina budskap på ett träffsäkert och kostnadseffektivt sätt. De vill verka där målgruppen finns och har därför valt att inte göra kostsamma insatser i traditionella medier.

Istället har de, med framgångsrika och mätbara resultat, valt att använda sig av sociala medier där vi bistår med strategi och gestaltning. På sportsgym.nu finns innehåll som riktar sig till både befintliga och nya kunder. Det går exempelvis både att teckna medlemskap och att boka gruppträningspass. Besökare kan hitta information om anläggningarna och läsa de senaste nyheterna, uppdelade på respektive ort. Inne på anläggningarna finns skärmar uppsatta på strategiska platser. Vi har därtill producerat en lösning som visar inspirationsfilmer varvat med annonser och annan information till medlemmarna.

Att sälja fler medlemskap

Vårt uppdrag hos Sportsgym Scandinavia innefattar många delar. Vi producerar bland annat innehåll till sociala medier, film, webbplats, invändig dekor till anläggningarna och trycksaker.

Det hela syftar i förlängningen att sälja fler medlemskap. På webbplatsen finns möjlighet för besökaren att teckna medlemskap online. Här finns en tydlig översikt av de olika medlemskapen presenterade. För varje medlemskap framgår tydligt vad som ingår och var man får träna. Detta har även förtydligats med hjälp av presentationsfilmer för de olika anläggningarna så att besökaren kan få en överblick innan denne bestämmer sig för vilket medlemskap som passar bäst.

Vi har även skapat presentationsfilmer för personliga tränare med syfte att sänka tröskeln till köp. Besökaren kan genom dessa få information om specialområden, träningsfilosofi och möjligheten att bekanta sig med olika tränare innan bokning.

Ihopkopplingen

I vårt arbete med Sportsgym Scandinavias webbplats har vi integrerat lösningen med deras affärssystem.

När en medlem loggat in på webben kan denne genomföra bokningar av gruppträningspass som sedan bokförs direkt i affärssystemet. Via en extern betalväxel kan besökaren även teckna medlemskap online och direkt göra en kortbetalning.

Läs ett annat kundcase

Från osynlig till väl synlig

Läs om hur vi hjälper Polyver att sälja fler stövlar.