Polyver

Vi har bidragit med verktyg för att stärka varumärkeskännedomen online.

Polyver är bolaget bakom den norrländska befolkningens kanske mest använda stövlar. De används främst till pimpling, skoteråkning och jakt, men också i andra sammanhang eftersom de är så bekväma. Trots sin popularitet och många användningsområden lyste stövlarna länge med sin frånvaro på nätet. Genom en digital satsning har vi därför gett Polyver verktyg för att öka varumärkesigenkänningen i webb och sociala medier med målsättningen att i slutändan generera ökade försäljningssiffror.

Uppfyllda mål
 • 108 414 

  i räckvidd

 • 1700

  gilla-markeringar på Facebook

 • Högre prioritet

  än konkurrenter online

Att sälja fler stövlar

Polyver vill vara de frekventa naturäventyrarnas favoritstövlar och synonyma med det behagliga äventyret. I mätbara termer betyder det att företaget vill sälja fler stövlar.

Vår uppgift är därför att ge målgruppen en känsla av att Polyverstövlar är det bästa du kan sätta på fötterna när det är minusgrader ute. Vi ska få dem att associeras med såväl kvalitet som med härliga upplevelser. Samtidigt har Polyver upplevt problem med att sökmotorer främst förknippat företagsnamnet med konkurrenter, och i sociala medier har följarantalet varit lågt. För att nå målen och påverka målgruppens bild av varumärket arbetar vi med både mjuka och hårda värden. De mjuka är svåra att mäta, medan de hårda är desto enklare att mäta.

Utmaning
 • Låg synlighet

  på webben och i sociala medier.

 • 146

  gilla-markeringar på Facebook.

 • Otydlighet

  Polyver förknippades med konkurrenter.

Målgruppsanpassad kommunikation

Polyvers primära målgrupp är de som vistas i väderförutsättningar som kräver en stövel. Bland dessa hittar vi jägare, fiskare, skoteråkare, snöskottare, och andra som värdesätter känslan av en varm och behaglig stövel istället för det motsatta.

Våra kommunikativa insatser riktar sig därför främst till de som verkligen intresserar sig för friluftsliv och de kläder och material det medför. Det är de informationssökande ambassadörerna som i sin tur tipsar nära och kära om vad de ska ha på fötterna. Genom en satsning på att bli de frekventa naturäventyrarnas favoritstövel kan det i sin tur skapa intresse och sälj hos de som inte nyttjar stövlar lika ofta. All vår kommunikation ska förmedla kvalitet, vilket kräver välproducerade och inspirerande filmer. Vi ska sprida glädje för att ge känslan av härliga äventyr, utan att för den delen vara humoristiska. Vi ska snarare med hjälp av bilder på skrattande människor, påvisa lyckan av att ha varma fötter.

Undvik reklam

För Polyver är det viktigt att förmedla värdet med deras produkter, snarare än att använda ett språk som tecknar “kom och köp“. Ingen form av kommunikation i blogg eller på Facebook ska därför kännas som reklam.

Självklart ska det finnas en tydlig avsändare i form av Polyver, men värdet som kunden får genom inspirerande innehåll som tester och praktisk information, kommer alltid i första hand. Alla former av inlägg som inte har något värde för den potentiella kunden omarbetas tills kundnyttan är glasklar.

Ambassadörer

Win-win att skapa långsiktiga relationer med ambassadörer.

För att visa upp stövlarna på ett inspirerande sätt har vi tagit välkända jägare och fiskare till vår hjälp. De skapar redaktionellt material som vi kan sprida på ett bra sätt, vilket är värdefullt både för ambassadörerna och Polyver.

Koden

För att sökmotorer fortsättningsvis inte ska blanda ihop Polyver med dess konkurrenter har vi även gripit in med lite mer tekniska medel.

Genom att peka om domäner, se över länkar samt förknippa rätt sökord och fraser med Polyver har vi gett både sökmotorer och användare bättre förutsättningar att hitta rätt.

Läs ett annat kundcase

Att nå en miljon människor genom rätt innehåll

Se hur vi hjälpte Berners att bli marknadsledande i Norrland.