Motorcentralen

Vi har bidragit med webbproduktion, marknadsförings- och kommunikationsarbete samt leadsgenerering i olika kanaler.

Motorcentralen är ett fullserviceföretag i Umeå som säljer Volkswagen, Audi, Skoda, Volkswagen transportbilar samt Scania lastbilar och bussar till Umeåborna och andra intressenter. Motorcentralen grundades hemma i garaget med första lastbilsförsäljningen redan 1944 och kort därefter såldes även de första personbilarna. Sedan dess har företaget expanderat och tagit sin plats på bilmarknaden i Umeå. På toppen av det hela kan Motorcentralen stolt titulera sig med att ha en av Europas största och modernaste Volkswagen-anläggningar som invigdes 2015 med pompa och ståt.

Kundinformation
 • 1944

  Etableringsår

 • 170

  Antal anställda

 • Umeå

  Ort

Strategiskt arbete

I arbetet med det strategiska uttrycket för Motorcentralen identifierades ett behov av en ny tidsenlig hemsida som med sin nya plattform kan optimeras för att så effektivt som möjligt nå ut till både befintliga och potentiella kunder.

Ett behov som uppstod för att på ett effektivt sätt kunna ta tillvara på det intresse och den köpkraft som idag redan existerar. Samtidigt som Motorcentralen kan sätta sig själva på kartan för att vara förstahandsvalet när bilaffären ska göras. Den nya plattformen erbjuder även möjligheten till nya spännande tekniska lösningar för att underlätta bilsökandet för kund – lösningar som inte var möjliga att applicera mot den äldre plattformen.

Digital marknadsföring

Motorcentralen såg tidigt fördelarna med att synas i digitala kanaler med sin kommunikation, både i sociala medier och att ha en hemsida som visar vilka företaget är och vad de gör.

Med den digitala marknadsföringen får de ut sina budskap på ett träffsäkert och kostnadseffektivt sätt - att verka där målgruppen finns och ta fram värdeskapande innehåll till kunderna.

Som en del i detta håller vi Motorcentralens hemsida och sociala medier uppdaterade med det senaste inom bilmarknaden och lokalt, med aktuella erbjudanden och nyheter.

Leadsgenering

När vi talar om leads är utmaningen inte att skapa så många som möjligt utan att skapa leads som är genomtänkta, tydligt målplanerade och skapade för ett effektivt och önskat resultat. Ett resultat som bidrar till att hitta de kunder som är intresserade av att köpa en bil, oavsett om den är begagnad eller ny.

Ett steg för att fånga upp dessa är att jobba med formulär på hemsidan som gör det enkelt för besökaren att få kontakt med berörd säljare eller avdelning för att antingen få mer information eller för att till exempel boka in ett möte för att provköra bilen. Vid den upprättade kontakten har den värdefulla relationen som behövs för bilaffär uppstått - vilken öppnar upp till en försäljning. Det är ett smidigt tillvägagångssätt för besökare för att få efterfrågad information samt hjälp och ett viktigt uppfångande av Motorcentralen av en potentiell köpare.

Bra leads leder till hög konvertering och bidrar till ökad kundkontakt vilket skapar ökad försäljning.

Uppnått resultat
 • 7,43%

  Konverteringsgrad

 • 39%

  Mer spenderad tid

 • 191%

  Ökning sidvisningar

 • 164%

  Fler sidor / besök

Kostnadseffektiv marknadsföring & fler kundrelationer

Den nya hemsidan har resulterat i flera klara förbättringar för Motorcentralen.

Kombinationen av konverteringsgraden på 7,43% ihop med att besökaren stannar kvar 39% längre på webbplatsen än tidigare, är två komponenter som innebär kostnadseffektivare marknadsföring. En förklaring till dessa siffror är tydligare placerat innehåll som blivit mer träffsäkert och att det nu är enklare att få tag på avdelningsansvarig eller försäljare för att gå vidare med sitt köpbeslut.

Likväl har trafiken in på den nya hemsidan ökat markant mot vad som leddes in på den förra. 191% ökning av sidvisningar ihop med antalet besökare av hemsidan på 164% är ett resultat som tydligt visar ett ökat intresse från besökarna. Det ökade intresset av besökare ökar möjligheten till nya kundrelationer som i sin tur leder till bilköp.

Besök Motorcentralens hemsida

motorcentralenumea.se

Läs ett annat kundcase

Att nå en miljon människor genom rätt innehåll

Se hur vi hjälpte Berners att bli marknadsledande i Norrland.