Berners

Vi har bidragit med innehåll, film och strategi.

Berners kom till oss med uppdraget att skapa en kostnadseffektiv, digital marknadsföring i sociala medier och bland sökmotorer. Våra insatser i form av innehållsproduktion, filmproduktion och strategiskt arbete har resulterat i en välföljd Facebook-sida och ett intresseväckande Instagram-konto med en engagerad publik som stadigt växer. Berners är idag den bilåterförsäljare i Norrland som är ledande inom sociala medier. Bland sökmotorer ligger Berners bland de främsta i hela landet och lokalt toppar de marknaden.

Uppfyllda mål
 • Marknadsledande

  i Norrland inom sociala medier.

 • 67,9%

  fler gilla-markeringar.

 • 143%

  ökning av total räckvidd på Facebook.

Utmaning

Öka intresset för Berners på sociala medier

Antalet nya följare hade avstannat, engagemanget hos de som fanns var lågt och räckvidden var medioker. Vårt huvudfokus blev därför att få upp antalet följare, skapa engagemang och förbättra räckvidden.

Bli marknadsledande bilåterförsäljare i Norrland

När Berners bad oss om hjälp med den digitala marknadsföringen blev vi såklart glada. Berners hade bra potential för utveckling i sociala medier och vi såg såklart fram emot utmaningen.

Vissa konkurrenter hade dock nått längre i den digitala utvecklingen, och Berners insatser var svåra att spåra och att följa upp. Som återförsäljare av både nya och begagnade bilar från stora bilmärken så som Volkswagen, Audi, Skoda och Seat ville de bli marknadsledande digitalt inom sin region. Detta för att kunna axla rollen som representant för de olika märkena.

Uppsatta mål
 • Bli marknadsledande i Norrland

 • 50% fler gilla-markeringar

 • 100% i räckviddsökning

Analys av nuvarande insatser

Vi började med att titta på vilka digitala insatser som Berners redan gjorde och hur mycket dessa kostade. Dessa insatser bröt vi ner till separata aktiviteter. På så sätt kunde vi mäta vad varje aktivitet faktiskt genererade.

Resultat och ROI

Genom att titta närmare på varje aktivitet för sig så kunde vi ta reda på vilka resultat som respektive aktivitet genererat i form av nådd räckvidd för varje spenderad krona.

Minimera dålig ROI

Då vissa insatser inte gav särskilt mycket trots att de kostade en hel del så började vi eliminera de aktiviteter som gav dålig ROI och istället satsa på de som gav bra avkastning.

Intressant innehåll

Eftersom rörligt material så som film och animationer har visat sig skapa mer intresse och ha högre interaktionsfrekvens än annat innehåll så började vi även att byta ut innehåll i det digitala flödet till rörligt material. Våra insatser här resulterade i sin tur i att vi fick fler visningar, interaktioner och började driva trafik mer effektivt till Berners webbplats. Genom att se över innehållet skapade vi större spridning än tidigare, men till en lägre summa.

Lokalt engagemang

Berners har alltid varit en stolt sponsor inom lokal idrott och även stått värd för flera lokala arrangemang så som fotbolls- och vallakvällar. Det ville vi ta vara på och började skapa tävlingar, kortfilmer och andra intresseväckande aktiviteter i sociala medier i syfte att locka till engagemang.

På så sätt kunde sociala medieanvändare direkt få information om olika evenemang, tävlingar och erbjudanden, samtidigt som Berners fick god uppslutning kring sina aktiviteter. För att öka servicekänslan ytterligare valde vi dessutom att lägga mer fokus på interaktionen med följarna i sociala medier, främst genom att korta ner svarstiderna.

Öronmärkning och uppföljning

Eftersom Berners hade svårt att spåra och följa upp sina tidigare insatser så rekommenderade vi dem att dela upp sin budget och öronmärka delar av den för olika aktiviteter.

På så sätt blev enklare att se vad som ger mer effektiva resultat, samtidigt som det utgjorde ett bra underlag inför eventuella budgetjusteringar. Vi har också infört kontinuerliga uppföljningar med Berners så att de kan vara mer involverade i våra insatser.

Följ Berners på Facebook

facebook.com/bernersbilar

Läs ett annat kundcase

Från osynlig till väl synlig

Läs om hur vi hjälper Polyver att sälja fler stövlar.